ĐỒNG HỒ

Tài nguyên dạy học

DANH SÁCH GV


Võ Văn Ban (Hiệu Trưởng)


Trần Lương Kim Đức(Phó Hiệu Trưởng)


Lê Ngọc Lệ ( Chủ Tịch Công Đoàn).


Võ Thị Ngọc Sương (phó chủ tịch công đoàn)


Châu Minh Vũ (chuyên trách phổ cập) .


Trần Văn Rum (tổng phụ trách đội)


Trương Quốc Dân (thanh tra nhân dân) .


Nguyễn Thị Hồng (Bí thư Chi đoàn)


Đoàn Tất Lê Đình (Phó bí thư Chi đoàn) .


Nguyễn Đông Hồ (Tổ trưởng tổ Toán-Thể Dục)


Phạm Văn Bình ( Tổ phó tổ Toán-Thể Dục) .


Võ Thị Ngọc Sương(tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-Lý)


Vũ Thị Mỹ Linh (tổ phó tổ Hóa-Sinh-Lý) .


Bùi Thị Tươi(tổ trưởng tổ Xã hội)

Lê Thành Gấm (tổ phó tổ Xã Hội) .


Trần Thị Kim Chất(tổ Trưởng tổ Văn- Sử) .


Phạm Thị Kim Loan(tổ Phó tổ Văn- Sử) .


Phạm Thị Nguyên (GV Toán)


Lê Thị Biết (GV Toán)


Nguyễn Trọng Chất (GV Toán)


Nguyễn Thanh Tùng(GV Toán)


Nguyễn Văn Theo (Thiết bị) .


Huỳnh Minh Chánh (GV Thể Dục)


Huỳnh Ngọc Cẩm (GV Vật Lý)


Phạm Thành Chiến (Thư Viện)


Nguyễn Thị Yên Sang (GV Văn- Sử)


Võ Thị Trúc Mai (GV Văn - Sử)


Lê Thị Minh Tâm (GV Địa- Sử)


Trần Thị Thuyết (GV Công Nghệ)


Huỳnh Thị Thúy Oanh (GV Mỹ Thuật)


Nguyễn Văn Tỉnh (GV Sử)


Trần Văn Của (Bảo Vệ)


Nguyễn Thị Út (kế toán)


Nguyễn Thị Hồng Tươi (Y Tế)


Phạm Văn Học (Nhân Viên Phục Vụ)


Mai Huyền Linh (văn thư)

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 7. Câu lệnh lặp

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Giàu (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:44' 22-02-2014
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
1

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN BIÊN
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
GV: Mai Huyền Linh
BÀI 7 – TIẾT 40 :
CÂU LỆNH LẶP
TIN HỌC 8
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy nêu một số hoạt động lặp mà em thường gặp trong tự nhiên, trong cuộc sống hằng ngày
3
BÀI 7 - CÂU LỆNH LẶP
Tiết 40
Thứ 3 ngày 07/01/2014
4
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
a/ Cú pháp:

b/ Trong đó:
- For, To, Do là: . . .
- Biến đếm: . . .
- Giá trị đầu, giá trị cuối: . . .
- Câu lệnh . . .
c/ Hoạt động của câu lệnh:
d/ Lưu ý:
Câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Ngôn ngữ lập trình Pascal có dạng? . . .
5
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
Ví dụ 3: Chương trình sau sẽ in ra màn hình thứ tự lần lặp:

Program lap;
Uses crt;
Var i: integer;
Begin
For i:= 1 to 10 do
Writeln (‘day la lan lap thu ’, i );
Readln;
end.
day la lan lap thu 1
day la lan lap thu 2
day la lan lap thu 3
day la lan lap thu 4
day la lan lap thu 5
day la lan lap thu 6
day la lan lap thu 7
day la lan lap thu 8
day la lan lap thu 9
day la lan lap thu 10
Theo em dự đoán thì trên màn hình sẽ hiển thị lên kết quả như thế nào sau khi chạy chương trình?
Số lần lặp= 10-1+1=10(lần)
Số lần lặp= ?
Ví dụ 3: Chương trình sau sẽ in ra màn hình thứ tự lần lặp:
6
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
Áp dụng:
Hãy viết chương trình in ra màn hình các số từ 1 đến 10
Program lap;
Uses crt;
Var i: integer;
Begin
For i:= 1 to 10 do
Writeln (‘day la lan lap thu ’, i );
Readln;
end.
day la lan lap thu 1
day la lan lap thu 2
day la lan lap thu 3
day la lan lap thu 4
day la lan lap thu 5
day la lan lap thu 6
day la lan lap thu 7
day la lan lap thu 8
day la lan lap thu 9
day la lan lap thu 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
Áp dụng:
Hãy viết chương trình in ra màn hình các số từ 1 đến 10
Program lap;
Uses crt;
Var i: integer;
Begin
For i:= 1 to 10 do
Writeln ( i );
Readln;
end.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
Để in một chữ “O” trên màn hình ta sử dụng lệnh nào?
Để in nhiều chữ “O” trên màn hình ta làm như thế nào?

For i:= 1 to 20 do Writeln (‘O’);

9
3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
Ví dụ 4: Hiệu ứng trứng rơi
For i:= 1 to 20 do
begin
Writeln (‘O’);
delay(100)
end;

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Uses crt;
Var i: integer;
Begin
For i:= 1 to 20 do
begin
Writeln (‘O’);
delay(100)
end;
Readln
end.
10
Bài 4 (SGK-61) Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị j bằng bao nhiêu?

j:=0;
For i:=0 to 5 do j:=j+2;
Số lần lặp = 5 – 0 + 1 = 6 (Lần)
Sau mỗi vòng lặp giá trị j tăng thêm 2
Sau 6 vòng lặp giá trị j = 12
11
Nhận biết câu lệnh lặp

Bài 5 (SGK-61) Các câu lệnh Pascal sau đây có hợp lệ hay không, vì sao?
a/ For i:=100 to 1 do writeln(‘A’);
b/ For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
c/ For i=1 to 10 do writeln(‘A’);
d/ For i:=1 to 10 do; writeln(‘A’);
e/ Var x:Real;
Begin
For x:=1 to 10 do writeln(‘A’);
End.
Nhận biết câu lệnh lặp

Bài 5 (SGK-61) Các câu lệnh Pascal sau đây có hợp lệ hay không, vì sao?
a/ For i:=100 to 1 do writeln(‘A’);
b/ For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
c/ For i=1 to 10 do writeln(‘A’);
d/ For i:=1 to 10 do; writeln(‘A’);
e/ Var x:Real;
Begin
For x:=1 to 10 do writeln(‘A’);
End.
12
4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp:
Ví dụ 5: Tính tổng S = 1+2+3+…+N
Uses crt;
Var N, i: integer;
S: longint;
Begin
Write(‘nhap so N=‘); readln(N);
S:=0;
For i:= 1 to N do S:= S + i;
Writeln (‘Tong S= ‘, S);
Readln
end.
13
4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp:
Ví dụ 6: Tính Tích N! = 1*2*3*…*N
Uses crt;
Var N, i: integer;
P: longint;
Begin
Write(‘nhap so N=‘); readln(N);
P:=1;
For i:= 1 to N do p:=p*i;
Writeln (N ,’ != ’, p);
Readln
end.
Ví dụ 5: Tính tổng S = 1+2+3+…+N
14
4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp:
Ví dụ 6: Tính Tích N! = 1*2*3*…*N
Program Tinh_Giai_thua;
Uses crt;
Var N, i: integer;
P: longint;
Begin
Write(‘nhap so N=‘); readln(N);
P:=1;
For i:= 1 to N do p:=p*i;
Writeln (N ,’ != ’, p);
Readln
end.
Ví dụ 5: Tính tổng S = 1+2+3+…+N
Program Tinh_tong;
Uses crt;
Var N, i: integer;
S: longint;
Begin
Write(“nhap so N=‘); readln(N);
S:=0;
For i:= 1 to N do S:= S + i;
Writeln (‘Tong S= ‘, S);
Readln
end.
15
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau giá trị của A, B bằng bao nhiêu:
Bài tập nhóm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 phút
2 phút
3 phút
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
00
Hết thời gian
Thời gian
A:=0; B:=1;
For i:=1 to 5 do A:=A+1; B:=B+1
A:=0; B:=1;
For i:=1 to 5 do
Begin A:=A+1; B:=B+1; End;
Câu 1
Câu 2
Nhóm 1,2,3
Nhóm 4,5,6
16
Ghi nhớ

1. Cấu trúc lặp được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp lại một vài hoạt động nào đó cho đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn.
2. Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp.
3. Ngôn ngữ Pascal thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước bằng câu lệnh For … do
17
Củng cố
18
Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài cũ
- Làm các bài tập còn lại trong phần câu hỏi và bài tập trang 60,61(sgk)
- Xem trước: Bài thực hành số 5
19
Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài cũ
- Làm các bài tập còn lại trong phần câu hỏi và bài tập trang 60,61(sgk)
Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


Hd: For i:=1 to 100 do If i mod 2=0 then S:=S+i;
- Xem trước: Bài thực hành số 5

The End.
 
Gửi ý kiến